Cijfers en feiten 2023

De data
van DOCK

Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Zaanstad

Onze professionals en vrijwilligers stimuleren bewoners om de regie zelf in handen te nemen en zelf initiatieven te starten. Zo bouwen we samen zelfstandige communities in de wijk, waarbij iedereen een eigen plek verdient, onderdeel wordt van een netwerk en samen een steentje bijdraagt aan veilige en inclusieve wijken. Dit doen we niet alleen: in buurten, steden en landelijk zoeken we partners die voor ons van waarde zijn; van huisarts tot sportclub, van wijkagent tot woningbouwvereniging, van buurtsupermarkt tot zorgverzekeraar.

DOCK is een kleurrijke sociaal werk organisatie, actief in vijf steden. 

Waar zijn we
allemaal actief?

totaal in absolute aantallen: 747

Aantal medewerkers

 

22

20

33

34

31

9

20

19

30

53

53

10

5

10

18

26

34

8

DOCK Utrecht

DOCK Amstel
& Zaan

DOCK Amsterdam Centrum

35-44 jaar

25-34 jaar

Onder de 25 jaar

61 jaar en ouder

55-60 jaar

45-54 jaar

aantal medewerkers

Leeftijdsopbouw

1.395

Facebook volgers

van de DOCK corporate kanalen

Online vrienden

2023

419.528

In 2023 is er voor € 419.528 uitgegeven aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

 

In 2023 is € 308.360 door medewerkers besteed aan persoonlijke ontwikkeling vanuit het loopbaanbudget.

Deskundigheids-bevordering 

in absolute aantallen

De kracht van wij samen

MBO-BBL

MBO-BOL

HBO

Stagiairs 2023

436

215

902

309

440

Vrijwilligers
per stad

19

3

4

27

30

Huizen van
de Wijk

Zaanstad

Schiedam

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Ontdek onze inkomsten en uitgaven van 2023

Jaarrekening

Op jaarbasis is het overall ziekteverzuimpercentage van 10,9% in 2022 naar 10,37% in 2023 gegaan.

Het verzuimcijfer

Op jaarbasis is het overall ziekteverzuimpercentage van 7,8% in 2021 naar 10,9% in 2022 is gegaan.

Het verzuimcijfer

aantal medewerkers

in absolute aantallen

van de DOCK corporate kanalen

totaal in absolute aantallen: 747

Jaarrekening

Ontdek onze inkomsten en uitgaven van 2023

2023

419.528

In 2023 is er voor € 419.528 uitgegeven aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

 

In 2023 is € 308.360 door medewerkers besteed aan persoonlijke ontwikkeling vanuit het loopbaanbudget.

Deskundigheids-bevordering 

1.395

Facebook volgers

Online vrienden

Zaanstad

Schiedam

Haarlem

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

19

3

4

4

27

30

Huizen van
de Wijk

MBO-BBL

MBO-BOL

HBO

Stagiairs 2023

De kracht van wij samen

DOCK Amstel & Zaan

5

10

18

26

34

8

35-44 jaar

25-34 jaar

Onder de 25 jaar

61 jaar en ouder

55-60 jaar

45-54 jaar

Leeftijdsopbouw

Aantal medewerkers

 

Schiedam

Rotterdam

Utrecht

Zaanstad

Onze professionals en vrijwilligers stimuleren bewoners om de regie zelf in handen te nemen en zelf initiatieven te starten. Zo bouwen we samen zelfstandige communities in de wijk, waarbij iedereen een eigen plek verdient, onderdeel wordt van een netwerk en samen een steentje bijdraagt aan veilige en inclusieve wijken. Dit doen we niet alleen: in buurten, steden en landelijk zoeken we partners die voor ons van waarde zijn; van huisarts tot sportclub, van wijkagent tot woningbouwvereniging, van buurtsupermarkt tot zorgverzekeraar.

DOCK is een kleurrijke sociaal werk organisatie, actief in vijf steden. 

Waar zijn we
allemaal actief?

Cijfers en feiten 2023

De data
van DOCK