Cijfers en feiten 2022

De data
van DOCK

Onze professionals stimuleren bewoners om de regie zelf in handen te nemen en zelf initiatieven te starten. Zo bouwen we samen zelfstandige communities in de wijk, waarbij iedereen een eigen plek verdient, onderdeel wordt van een netwerk en samen een steentje bijdraagt aan veilige en inclusieve wijken. Dit doen we niet alleen: in buurten, steden en landelijk zoeken we partners die voor ons van waarde zijn; van huisarts tot sportclub, van wijkagent tot woningbouwvereniging, van buurtsupermarkt tot zorgverzekeraar.

DOCK is een kleurrijke sociaal werk organisatie, actief in zes steden. 

Waar zijn we
allemaal actief?

in absolute aantallen

Aantal medewerkers

 

9

8

17

20

19

0

9

9

12

8

9

1

15

20

27

66

67

32

DOCK Haarlem

DOCK Amstel
& Zaan

DOCK Amsterdam Centrum

35-44 jaar

25-34 jaar

Onder de 25 jaar

61 jaar en ouder

55-60 jaar

45-54 jaar

aantal medewerkers

Leeftijdsopbouw

1.177

Facebook volgers

van de DOCK corporate accounts

Online vrienden

2022

766.112

In 2022 is er voor € 766.112 uitgegeven aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

 

In 2022 is € 256.970 door medewerkers besteed aan persoonlijke ontwikkeling vanuit het loopbaanbudget.

Deskundigheids-bevordering 

in absolute aantallen

De kracht van wij samen

MBO-BBL

MBO-BOL

HBO

Stagiairs 2022

436

215

977

322

119

Vrijwilligers
per stad

8

2

8

8

24

33

Huizen van
de Wijk

Zaanstad

Schiedam

Haarlem

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Ontdek onze inkomsten en uitgaven van 2022

Jaarrekening

Op jaarbasis is het overall ziekteverzuimpercentage van 7,8% in 2021

naar 10,9% in 2022 is gegaan.

Het verzuimcijfer

Op jaarbasis is het overall ziekteverzuimpercentage van 7,8% in 2021 naar 10,9% in 2022 is gegaan.

Het verzuimcijfer

aantal medewerkers

in absolute aantallen

van de DOCK corporate accounts

in absolute aantallen

Jaarrekening

Ontdek onze inkomsten en uitgaven van 2022

2022

766.112

In 2022 is er voor € 766.112 uitgegeven aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

 

In 2022 is € 256.970 door medewerkers besteed aan persoonlijke ontwikkeling vanuit het loopbaanbudget.

Deskundigheids-bevordering 

1.177

Facebook volgers

Online vrienden

Zaanstad

Schiedam

Haarlem

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

8

2

8

8

24

33

Huizen van
de Wijk

MBO-BBL

MBO-BOL

HBO

Stagiairs 2022

De kracht van wij samen

DOCK Amstel & Zaan

15

20

27

66

67

32

35-44 jaar

25-34 jaar

Onder de 25 jaar

61 jaar en ouder

55-60 jaar

45-54 jaar

Leeftijdsopbouw

Aantal medewerkers

 

Onze professionals stimuleren bewoners om de regie zelf in handen te nemen en zelf initiatieven te starten. Zo bouwen we samen zelfstandige communities in de wijk, waarbij iedereen een eigen plek verdient, onderdeel wordt van een netwerk en samen een steentje bijdraagt aan veilige en inclusieve wijken. Dit doen we niet alleen: in buurten, steden en landelijk zoeken we partners die voor ons van waarde zijn; van huisarts tot sportclub, van wijkagent tot woningbouwvereniging, van buurtsupermarkt tot zorgverzekeraar.

DOCK is een kleurrijke sociaal werk organisatie, actief in zes steden. 

Waar zijn we
allemaal actief?

Cijfers en feiten 2022

De data
van DOCK