Cijfers en feiten 2021

De data
van DOCK

Onze professionals stimuleren bewoners om de regie zelf in handen te nemen en zelf initiatieven te starten. Zo bouwen we samen zelfstandige communities in de wijk, waarbij iedereen een eigen plek verdient, onderdeel wordt van een netwerk en samen een steentje bijdraagt aan veilige en inclusieve wijken. Dit doen we niet alleen: in buurten, steden en landelijk zoeken we partners die voor ons van waarde zijn; van huisarts tot sportclub, van wijkagent tot woningbouwvereniging, van buurtsupermarkt tot zorgverzekeraar.

DOCK is een kleurrijke sociaal werk organisatie, actief in zes steden. 

Waar zijn we
allemaal actief?

in absolute aantallen

Aantal medewerkers

 

8

10

20

18

12

2

10

7

12

5

8

2

12

16

26

57

63

23

DOCK Haarlem

DOCK Amstel
& Zaan

DOCK Amsterdam Centrum

35-44 jaar

25-34 jaar

Onder de 25 jaar

61 jaar en ouder

55-60 jaar

45-54 jaar

aantal medewerkers

Leeftijdsopbouw

2021

2020

Ziekteverzuim

7,76%

8,28%

Op jaarbasis is de stijgende trend van het ziekteverzuim van de laatste jaren doorbroken waarbij het overall ziekteverzuimpercentage van 8,28% in 2020 naar 7,76% in 2021 is gegaan.

 


Het verzuimcijfer

1.122

Facebook volgers

van de DOCK corporate accounts.

Online vrienden

2021

€ 587.621

In 2021 is er voor €587.621 uitgegeven aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

 

In 2021 is €129.953 door medewerkers besteed aan persoonlijke ontwikkeling vanuit het loopbaanbudget.

Deskundigheids-bevordering 

in absolute aantallen

De kracht van wij samen

MBO-BBL

MBO-BOL

HBO

Stagiairs 2021

396

201

953

326

109

Vrijwilligers
per stad

5

3

5

25

10

18

Huizen van
de Wijk

Zaanstad

Schiedam

Haarlem

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Ontdek onze inkomsten en uitgaven van 2021

Jaarrekening

aantal medewerkers

in absolute aantallen

van de DOCK corporate accounts.

in absolute aantallen

Jaarrekening

Ontdek onze inkomsten en uitgaven van 2021

2021

€ 587.621

In 2021 is er voor €587.621 uitgegeven aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

 

In 2021 is €129.953 door medewerkers besteed aan persoonlijke ontwikkeling vanuit het loopbaanbudget.

Deskundigheids-bevordering 

1.122

Facebook volgers

Online vrienden

Zaanstad

Schiedam

Haarlem

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

5

3

5

25

10

18

Huizen van
de Wijk

MBO-BBL

MBO-BOL

HBO

Stagiairs 2021

De kracht van wij samen

2021

2020

Ziekteverzuim

7,76%

8,28%

Op jaarbasis is de stijgende trend van het ziekteverzuim van de laatste jaren doorbroken waarbij het overall ziekteverzuimpercentage van 8,28% in 2020 naar 7,76% in 2021 is gegaan.

 


Het verzuimcijfer

DOCK Amstel & Zaan

12

16

26

57

63

23

35-44 jaar

25-34 jaar

Onder de 25 jaar

61 jaar en ouder

55-60 jaar

45-54 jaar

Leeftijdsopbouw

Aantal medewerkers

 

Onze professionals stimuleren bewoners om de regie zelf in handen te nemen en zelf initiatieven te starten. Zo bouwen we samen zelfstandige communities in de wijk, waarbij iedereen een eigen plek verdient, onderdeel wordt van een netwerk en samen een steentje bijdraagt aan veilige en inclusieve wijken. Dit doen we niet alleen: in buurten, steden en landelijk zoeken we partners die voor ons van waarde zijn; van huisarts tot sportclub, van wijkagent tot woningbouwvereniging, van buurtsupermarkt tot zorgverzekeraar.

DOCK is een kleurrijke sociaal werk organisatie, actief in zes steden. 

Waar zijn we
allemaal actief?

Cijfers en feiten 2021

De data
van DOCK